tirsdag 8. mars 2011

ÅRSMØTE 14.FEBRUAR

Styret fikk etter møtet følgende sammensetning:

Leder: Liv-Helga Rånman Mørk
Nestleder: Gunn Bråthe
Kasserer: Greta Lund
Sekretær: Grete Gundersen
Styremedlem: Torill Lislerud

Materialforvalter: Anita Aasen
Revisor: Lise Eriksen
Valgkomité: Kaja Gammelsrød og Mia Tveter

Ingen kommentarer: