tirsdag 22. mars 2011

Fra medlemsmøte 21.mars

Liv-Helga informerte bl.a. om at på mai-møtet kommer Ragnhild Kjenne og Kirsten Langebråthe. Møtet i juni faller bort grunnet skolens sommerferie, men da kunne turkomiteen v/Toril opplyse at det var planlagt tur til Stoff-forum i Halden. Nærmere opplysninger og organisering av denne turen kommer senere. Men sett av datoen - Lørdag 18.Juni.Her er noen av de ferdige lappene til fellesteppe til utlodningen på ALBY i mai.

Bilder fra VIS og fortell:
Ingen kommentarer: